FACE

24. 11. 2016

ZADAR JAZZ WOMEN


Byl to docela šok. Za zdí, za mojí hlavou do letního slunce tetelení vytrysklo cosi živelného, rovnou se deroucího do týla a uší zalévajícího.

Obešel jsem ji a koukám, solitér od paty po vlas, od prvního taktu po vše objímající, syrové, nekompromisní FREE, které k ní evidentně patřilo. Vůbec se s tím nemazala stávala se součástí a nás držela, jak se říká v šachu.

Od té doby, když si pouštím nějaké to FREE, vždycky si na ní vzpomenu, slyším její naléhavou, nekompromisní linku...


17. 11. 2016

Vernisáže..Každým dalším dnem strhávám závěsy očekávání, stávám se součástí jakési narativní psychologické hry či interakce. Zvědavost sama, akcentovaná neposedností, než fyzickou, spíše emoční. Vernisáže okamžiků, malých dnů, malých týdnů sčítaného prachu let následujících marnosti marností.Včera na Shromáždění se četl Kazatel nahlas, všem.
Pasáž, kterou mám moc rád (a ty každodenní vernisáže mě připomněl), poslouchám zejména za jízdy v autě tmou, kdy prší a nikde nikdo, jen světla světa, do očí píchající, těkají krajinou.

Slova shromažďovatele, syna Davida, krále v Jeruzalémě.„Největší marnost,“ řekl shromažďovatel, „největší marnost! Všechno je marnost!“Jaký prospěch má člověk ze vší své tvrdé práce, na které pod sluncem tvrdě pracuje? Generace odchází a generace přichází; ale země zůstává až na neurčitý čas. A také slunce vyšlehlo, a slunce zašlo, a se supěním spěje ke svému místu, odkud vyšlehne. Vítr jde k jihu a krouží dokola k severu. On neustále krouží kolem a kolem, a ke svému kroužení se vítr hned vrací zpět. Všechny zimní bystřiny vycházejí k moři, a přece moře není plné. K místu, odkud zimní bystřiny vycházejí, tam se vracejí, aby vycházely. Všechno je únavné; nikdo o tom není schopen mluvit. Oko se nenasytí viděním ani se ucho nenaplní slyšením. Co nastalo, to nastane; a co se činilo, to se bude činit; a tak není nic nového pod sluncem. Existuje něco, o čem lze říci: „Podívej se; to je nové“? Existovalo to již po neurčitý čas; co začalo existovat, je z času před námi. Není žádná vzpomínka na lidi z dřívějších časů, a také nebude ani na ty, kdo přijdou později. Ani na ně se neprokáže být žádná vzpomínka mezi těmi, kdo přijdou ještě později. Já, shromažďovatel, jsem se stal králem nad Izraelem v Jeruzalémě. A zaměřil jsem své srdce [na to], abych hledal a zkoumal moudrost ve vztahu ke všemu, co se činilo pod nebesy — neblahé zaměstnání, které dal Bůh synům lidstva, aby se jím zaměstnávali. Viděl jsem všechna díla, která byla vykonána pod sluncem, a pohleď, všechno byla marnost a honba za větrem. Co je pokřivené, to se nedá narovnat, a čeho se nedostává, to nelze nijak spočítat. Mluvil jsem, ano já, se svým srdcem a řekl jsem: „Pohleď, já jsem velmi vzrostl v moudrosti, více než kdokoli, kdo byl přede mnou v Jeruzalémě, a mé vlastní srdce vidělo mnoho moudrosti a poznání.“A přistoupil jsem k tomu, abych dal své srdce poznávání moudrosti a poznávání šílenství, a poznal jsem bláznovství, že i to je honba za větrem. V hojné moudrosti je totiž hojně mrzutosti, takže ten, kdo zvětšuje poznání, zvětšuje bolest. 

  

Dneska jsem se naučil ovládat svůj dotykový telefon dotykem shromážděných barevných kancelářských sponek na papíry jako produktem své pozdní hyperaktivity. Růžová je pomalejší zelené, ona fialové, nejrychlejší je ale modrá, ta ani na dotyk nečeká. Stačí ji těsně přiblížit k obrazovce a skrze ikony, tak svižně otvírané, vyskakují další a další vernisáže. Aniž bych otisk prstu zanechal a přesto v interakci tvořím jakýsi nesdělitelný narativ, což na závadu není, neb kdo by poslouchal a lovil v sítích marnosti chytrý prach.

9. 11. 2016

Skandál v parkuPotkali jsme v časném ránu,
ještě šeru se svou psicí,
neústupnou stafordicí,
v našem parku při venčení,
pouliční, mírně sjetou, ještě z noci,
kavárenskou krasavici.

Byla bosa,
byla kosa,
třásla se jak kapky rosa.
Lekla se mé 100fordice,
rozběhla se do dáli,
zbyla po ní na lavičce deka,
na podpatku sandály...

Druhý den pak psaly v tisku,
dívky z místní kavárny,
nebuďte nás brzo ráno, 
nechceme tu skandály,
venčete psi někde jinde,
jděte s nimi... Do dáli...  

5. 11. 2016

Startup manager


Nikola Tesla, Ivan Vladimirovič Mičurin, Wernher Magnus Maximilian Freiherr von Braun, inženýr Garin a třeba také Julián Killián se svým kukátkem do minulosti..

... a mnozí další....

Jen ten náš Jára Cimrman, toho žádný strýček Google, Apple, CIjA, či Projekt Manhattan nedostal, nekoupil, v podlé hře nevyhrál. Je totiž náš, neúplatný srdcař a génius, Čechům hrdým, celému národu po koruně rozprodán.